wbmii 24 grudnia 2015r. odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”. Celem Konferencji jest przedstawienie najciekawszych prac naukowych realizowanych przez studentów oraz doktorantów.Zakres tematyczny obejmuje szeroko pojmowane zagadnienia z:
  • mechaniki i budowy maszyn,
  • automatyki i robotyki,
  • mechatroniki,
  • informatyki.

Nadesłane referaty będą recenzowane przez Komitet Naukowy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii zostaną wydrukowane w specjalnym Zeszycie Naukowym Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki.

W przypadku doktorantów instnieje możliwość wydruku pracy w Wydawnictwie: International Journal of Applied Mechanics and Engineering (7 pkt.). Jednakże prace muszą być przygotowane zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na stronie http://www.ijame.uz.zgora.pl Wszystkie przesłane prace będą oceniane przez niezależnych recenzentów wytypowanych przez wydawnictwo.

Referaty przyjęte do druku w specjalnym Zeszycie Naukowym Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki będą zwolnione z opłaty. Wydruk referatów w International Journal of Applied Mechanics and Engineering obciążony jest opłatą w kwocie 500 zł.

Obsługa Konferencji odbywać się będzie poprzez serwis internetowy www.engineerxxi.ath.eu. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji, przesłanie referatu, recenzje oraz komunikaty rozsyłane będą przez ww serwis.