logo ae katowice11 stycznia odbędzie się święto wykładowców, pracowników i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Na ten dzień przypada 81. Rocznica wykładu, który zapoczątkował funkcjonowanie śląskiej uczelni.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach powstał w grudniu 1936 roku na mocy dekretu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej, jako prywatne Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. Nauczanie rozpoczęto wykładem wygłoszonym przez założyciela i pierwszego rektora dr. Józefa Lisaka na jedynym wtedy Wydziale Organizacji Przemysłowej. Miało to miejsce 11 stycznia 1937 roku i datę tę uważa się za początek działalności szkoły.

Obchody rozpoczną się o godz. 10:00 w Auli im. dr. Józefa Lisaka tradycyjnym odśpiewaniem „Gaudeamus Igitur” oraz hymnu państwowego. Podczas uroczystego posiedzenia Senatu i Rad Wydziałów odbędą się m.in.:
  • wręczenie dyplomów promocji doktorskich i habilitacyjnych,
  • nadanie tytułów profesorów honorowych 12 pracownikom uczelni,
  • uhonorowanie pracowników odznaczeniami państwowymi przez wojewodę śląskiego Jarosława Wieczorka i rektora dr. hab. Roberta Tomanka, prof. UE.

Wręczonych zostanie 10 Krzyży Zasługi (2 Złote, 3 Srebrne i 4 Brązowe) oraz 11 Medali za Długoletnią Służbę (3 Złote, 5 Srebrnych i 3 Brązowe). Dyplomy habilitacyjne otrzyma 9 naukowców, natomiast doktorskie 15 osób.

Więcej informacji na temat UE w Katowicach znajdziesz tutaj.