PS logo nowePolitechnika Śląska docenia młodych i zdolnych! Od roku akademickiego 2017/2018 na uczelni rusza program mentorski dla tegorocznych kandydatów Rozwiń skrzydła! Celem programu jest rozwinięcie potencjału wśród najlepszych młodych studentów, wspieranie ich rozwoju osobistego i przygotowanie ich w trakcie studiów po podjęcia ciekawej i dobrze płatnej pracy.

W programie mentorskim “Rozwiń skrzydła!” mogą wziąć kandydaci, którzy od października rozpoczną inżynierskie studia dzienne, a na etapach wcześniejszej edukacji uzyskali bardzo wysokie wyniki w nauce. Studenci biorący udział w programie mentorskim są objęci jego działaniami przez cały czas trwania studiów I stopnia. Po ukończeniu pierwszego roku studiów mogą także zostać objęci dodatkowym wsparciem mentora z przemysłu.

– Chcemy od samego początku otoczyć opieką naszych najzdolniejszych studentów, ponieważ to właśnie oni w przyszłości będą twórcami innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy życia całego społeczeństwa. Jestem pewien, że opieka profesjonalnego mentora pozwoli im w jeszcze większym stopniu rozwijać swoje talenty oraz zainteresowania naukowe i bez wątpienia pomoże w osiągnięciu sukcesu w ich zawodowym życiu – podkreśla rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

Studentom, którzy zostaną objęci programem “Rozwiń skrzydła!”, zostanie przydzielony mentor. Będzie on pełnił rolę przewodnika, który będzie wspierał swojego podopiecznego w rozwoju kompetencji merytorycznych oraz tych związanych z rozwojem osobistym. Na samym początku współpracy student i mentor będą opracowywać indywidualny plan działań. Kluczowym zadaniem będzie trafne określenie na wstępie tego, co uczeń wie, oraz tego, z jakiego obszaru wiedzę chce poszerzać. Program mentorski będzie trwał przez wszystkie semestry studiów pierwszego stopnia.
Rozwin skrzydla PolSl


Więcej informacji o programie mentorskim na Politechnice Śląskiej znajdziesz tutaj.

Jak studiuje się na Politechnice Śląskiej?