logo ae katowice19 czerwca rozpoczął się Tydzień Ekonomii Społecznej, który potrwa do 23 czerwca. Wydarzenie organizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Jego głównym celem jest promowanie zasad ekonomii. Tydzień Ekonomii Społecznej rozpocznie konferencja organizowana we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

Konferencja „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej” odbędzie się 19 czerwca 2017 r. w siedzibie Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) UE w Katowicach.


W konferencji mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani tą tematyką, a w szczególności dla przedstawicieli:
  • podmiotów ekonomii społecznej,
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • biznesu,
  • świata nauki,
  • instytucji pomocy i integracji społecznej,
  • Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W trakcie konferencji uczestnicy będą mieli okazję do wymiany wiedzy oraz doświadczeń uczestników i prelegentów, w gronie których zostaną omówione kierunki rozwoju i praktyczne rozwiązania dla podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności związane z budowaniem ich wizerunku w przestrzeni publicznej.

Pozostałe wydarzenia w ramach śląskiego Tygodnia Ekonomii Społecznej:
  • 20 czerwca: Targi Ekonomii Społecznej, na katowickim Rynku w godzinach 9:00-19:00,
  • 21 czerwca: Turniej gry planszowej „Ekonomia Społeczna”,
  • 22 czerwca: Dzień Otwarty Ekonomii Społecznej
  • 23 czerwca: Impreza plenerowa „Od Juniora do Seniora – ekonomia społeczna dla każdego”.

Tydzień Ekonomii Społecznej jest organizowany przez ROPS w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach znajdziesz tutaj.