Śląska Konferencja Medyczno-Prawna25 kwietnia 2014 r. o godz. 9.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się Śląska Konferencja Medyczno-Prawna. W inauguracji udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Adam Maciejewski, pod którego kierownictwem w 2013 r. zespół chirurgów z Centrum Onkologii w Gliwicach dokonał pierwszego na świecie przeszczepu twarzy ratującego życie.

Obrady w ramach Konferencji Medyczno-Prawnej podzielone zostały na dwie części. W pierwszej prezentowane będą tematy przygotowane wspólnie przez pracowników naukowych reprezentujących świat medycyny i prawa, np. z zakresu transplantologii, elementów psychiatrii w procedurze karnej, telemedycyny oraz działalności wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Część druga poświęcona będzie praktycznym zagadnieniom medyczno-prawnym – kazusom, z którymi lekarze i adwokaci spotykają się w swojej codziennej pracy zawodowej.

Organizatorami wydarzenia są: Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach oraz Śląska Izba Lekarska.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza zgłoszeniowego zawartego na stronie internetowej: www.lekarzeprawnicy.pl.

Konferencja jest akredytowanym wydarzeniem naukowym, w związku z tym lekarze będą mieli możliwość uzyskania punktów edukacyjnych.

Podczas konferencji na Wydziale Prawa i Administracji UŚ wystawę swoich prac będą prezentować przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: www.lekarzeprawnicy.pl