W aglomeracji śląsko-dąbrowskiej studiuje blisko jedna dziesiąta wszystkich studentów w Polsce. Działa tutaj około 40 lokalnych uczelni i ośrodków zamiejscowych szkół wyższych wywodzących się z innych miast.


Największą uczelnią w regionie jest Uniwersytet Śląski. Spośród oferty wydziałów zlokalizowanych w Metropolii Silesia rekomendujemy szczególnie studia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach oraz na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu. Na Politechnice Śląskiej polecamy ofertę edukacyjną czterech wydziałów. Wydział Transportu w Katowicach, Bytomiu i Tychach prowadzi dziewięć specjalności kierunku transport. Wydział Górnictwa i Geologii kształci na kilkunastu specjalnościach, głównie związanych z przyszłą pracą w przemyśle wydobywczym. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki to studia na siedmiu kierunkach, w tym jednym międzywydziałowym.

Spośród oferty uczelni niepublicznych na terenie aglomeracji polecamy szczególnie Wyższą Szkołę Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Gliwicką Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości, Śląską Wyższą Szkołę Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie oraz Wyższą Szkołę Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.

Zobacz ofertę szkół z aglomeracji górnośląskiej: www.Katowice.Studia.net, www.Uczelnie.net/Bytom, www.Uczelnie.net/Chorzow, www.Uczelnie.net/Dabrowa_Gornicza, www.Uczelnie.net/Gliwice, www.Uczelnie.net/Jaworzno, www.Uczelnie.net/Ruda_Slaska, www.Uczelnie.net/Sosnowiec, www.Uczelnie.net/Tychy, www.Uczelnie.net/Zabrze