Kryminologia jest nowoczesnym i prekursorskim w skali kraju kierunkiem studiów. W ramach studiów studenci poznają zagadnienia praktyczne i teoretyczne z zakresu przestępczości i zjawisk dewiacyjnych, z którymi spotkają się w swoim, przyszłym życiu zawodowym. Jeśli wiążecie swoją przyszłość z kryminologią to studia na tym interdyscyplinarnym kierunku są dla Was doskonałym rozwiązaniem.
W trakcie studiów:
Program studiów kryminologicznych ma charakter przekrojowy i oparty został na najnowszych osiągnięciach z dziedzin takich jak: biologia, psychologia, socjologia, politologia, zarządzanie, filozofia, prawo, oraz oczywiście kryminologia.
Z jakimi przedmiotami spotkają się studenci w ramach studiów I stopnia? Oto one:
Kryminologia stosowana
Etyka służb publicznych
Socjologia prawa
Metodologia badań społecznych
Historia przestępczości i kontroli przestępczości
Prawo represyjne. Zagadnienia procesu karnego
Wiktymologia  
Strategie zapobiegania przestępczości
 
Po studiach:
Kierunek Kryminologia zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych zapewniających wysokie kwalifikacje do pracy w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości - policji, służbach więziennych, sądownictwie. Ponadto absolwenci mogą pełnić ważne funkcje w organizacjach pozarządowych - mediatorów, pracowników społecznych, etc.