Filologia angielska (anglistyka) kierunek studiów

Filologia angielska (anglistyka)

Filologia angielska (anglistyka) to nauka o języku angielskim, literaturze anglojęzycznej, dydaktyce języka angielskiego oraz kulturze krajów angielskiego obszaru językowego.

Instytut Filologii Angielskiej UWr oferuje: szeroki wachlarz dziedzin naukowych (językoznawstwo angielskie, językoznawstwo stosowane, literatura angielska i amerykańska, psycholingwityka), wiele zajęć dydaktycznych z praktycznej nauki języka angielskiego (słownictwo, gramatyka, fonetyka, pisanie, konwersacje z native speakerami), nowoczesny program studiów z zakresu translatoryki i dydaktyki nauczania języka angielskiego, możliwość odbywania studiów 1-go i 2-go stopnia w trybie niestacjonarnym (zajęcia w soboty i niedziele).


W trakcie studiów:
Przykładowe przedmioty realizowane w trakcie studiów: wstęp do językoznawstwa, komunikacja międzykulturowa, gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna, historia języka angielskiego, wstęp do literaturoznawstwa, literatura brytyjska, literatura amerykańska, historia Wielkiej Brytanii, brytyjskie studia kulturowe, historia USA, amerykańskie studia kulturowe, praktyczna nauka języka angielskiego, praktyczna nauka drugiego języka obcego, metody i techniki nauczania języka angielskiego, psychopedagogiczne podstawy nauczania języków obcych, emisja głosu, informatyka w nauczaniu języków obcych, gramatyka opisowa jezyka angielskiego, gramatyka kontrastywna angielsko-polska.

Po studiach:

Absolwent Filologii angielskiej ma dosyć szerokie perspektywy zawodowe, w zależności od specjalności może być zatrudniony m.in.:
- jako tłumacz etatowy w przedsiębiorstwach i firmach krajowych i międzynarodowych 
- jako tłumacz w ramach wolnego zawodu współpracując z różnymi firmami lub instytucjami o charakterze międzynarodowym, 
- jako nauczyciel języka angielskiego w szkołach publicznych, prywatnych, językowych,
- w przedsiębiorstwach jako specjalista języka biznesu.


ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza
www.wsb.edu.pl